WSBiNoZ

Filia w Szczawnie-Zdroju
Studiuj z nami

Sprawdź nasze atuty

Nasze atuty

Wyjątkowe ścieżki kształcenia

Proponowane ścieżki kształcenia oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Nowoczesny program

Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

Praktyka

Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.

Sprawdź perspektywy pracy

 • studia I stopnia kryminologia
  • Psychokryminalistyka
  • Przestępczość i patologie społeczne
 • studia II stopnia kryminologia
  • Kryminologia sądowo-penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej

Psychokryminalistyka

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • postępowanie z ofiarami przestępstw (przesłuchiwania ich, udzielania pomocy po popełnieniu na ich szkody przestępstwa),
 • oddziaływanie na sprawców na różnych etapach postępowania karnego: od postępowania przygotowawczego po wykonywanie kary w zakładzie karnym, udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
 • znajomość specyfiki i warunków pracy w różnych podmiotach związanych z psychokryminalistyką.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Przestępczość i patologie społeczne

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • zapobieganie przestępczości i zjawiskom z zakresu patologii społecznej, wykrywanie przestępstw i ich sprawców,
 • ocena przydatności, wykorzystanie metod, procedur oraz praktyk w kontekście realizacji zadań w celu eliminacji zjawisk patologicznych i różnych form przestępczości,
 • interpretowanie i wyjaśnianie mechanizmów zachowań przestępczych oraz patologicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Kryminologia sądowo-penitencjarna

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości,
 • praktyczna znajomość prawa karnego materialnego,
 • praktyczna znajomość prawa penitencjarnego oraz prawa wykroczeń,
 • praktyczne wykorzystanie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania policji,
 • system pomocy ofiarom przestępstw,
 • diagnozowanie niedostosowania społecznego jednostki we współczesnym świecie,
 • negocjacje i mediacje,
 • postępowanie w sprawach nieletnich.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • straż miejska
 • zakłady poprawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • sektor ochrony osób i mienia
 • sądy
 • prokuratury
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Prewencja kryminalna z elementami psychologii śledczej

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

 • planowanie i realizowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych,
 • postępowanie sądowo-kryminalne,
 • specyfika pracy służb mundurowych,
 • metody i techniki pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami
 • zbieranie danych wiktymologicznych oraz analizowanie i integrowanie szczegółowych informacji zebranych podczas śledztwa.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • policja
 • więziennictwo
 • służby specjalne
 • służby celne
 • straż miejska
 • zakłady poprawcze
 • sądy
 • prokuratury
 • placówki prewencyjne
 • organizacje pozarządowe, kreujące i realizujące działania prewencyjne i profilaktyczne
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo

Sprawdź jak się zapisać

Zapisz się już dziś

Rekrutacja trwa od początku maja do końca września. Wymagania rekrutacyjne: matura zdana na poziomie podstawowym

 • 1. Wyślij poprawnie wypełniony formularz zawierając w nim wszystkie informacje.
 • 2. Odbierz telefon od pracownika działu rekrutacji i umów się z nim na termin rozmowy organizacyjnej.
 • 3. Przyjedź w wyznaczonym terminie z kompletem dokumentów i podpisz umowę.
 • 4. Gratulacje – jesteś studentem! Zapraszamy na Inaugurację!

Poznaj naszą pełną ofertę